Elektr kontaktli bosim o’lchagich-bu turli xil muhitlarda (suyuqlik, gaz, bug’) ortiqcha va vakuum bosimini o’lchash uchun ishlatiladigan, to’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiluvchi signalizatsiya moslamasi sifatida ishlatiladigan va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishga imkon beradigan sensor, atrof-muhit uchun alohida shart esa uning kristallanishini istisno qilishdir.

Jami 33 natijadan 1–12

DA2005 m(-1…+24 kgs/sm2) elektrkontaktli manometrlar

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manovakummetrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan korroziv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DA2005 m(-1…+3 кгс/см2) elektrkontaktli manometrlar

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manovakummetrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan korroziv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin

DA2005 m(-1…+3kgs/sm2) elektrkontaktli manometrlar

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manovakummetrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan korroziv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

Da2010 m elektrkontaktli manometrlar

320 850 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manovakummetrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan korroziv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DA2010 M(-1…+3 kgs/sm2) elektrokantakli manometr

320 850 .00UZS
Vakuum o'lchagichlar, manometrlar, elektrokontakt signalizatsiya bosim o'lchagichlari - mis qotishmalari muhitiga nisbatan tajovuzkor bo'lmagan kristallanmaydigan ortiqcha va / yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi signalizatsiya qurilmasi yordamida ular tashqi elektr davrlarini oldindan belgilangan bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarishi mumkin

DM2005 m(0-100kgs/sm2) elektrkontaktli manometr

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DM2005 m(0-10kgs/sm2) elektrkontaktli manometr

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DM2005 m(0-16 kgs/sm2) elektrkontaktli manometr

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DM2005 m(0-160kgs/sm2) elektrkontaktli manometr

425 000 .00UZS
Манометры электроконтактные сигнализирующие- предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред. Посредством сигнализирующего устройства прямого действия могут управлять внешними электрическими цепями путем их замыкания и размыкания при достижении заданного предела давления.

DM2005 m(0-1kgs/sm2) elektrkontaktli manometrlar

400 200 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DM2005 m(0-2,5 kgs/sm2) elektrkontaktli manometr

400 200 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.

DM2005 m(0-250кгс/см2) elektrkontaktli manometr

425 000 .00UZS
Elektr kontaktli signalizatsiya manometrlari-kristallanmagan, mis qotishmalariga nisbatan agressiv bo'lmagan ortiqcha va/yoki vakuum bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signalizatsiya moslamasi yordamida tashqi elektr davrlarini ma'lum bir bosim chegarasiga yetganda ularni yopish va ochish orqali boshqarish mumkin.